ART OF GOOD LIVING

Life Planning & Coaching

Focus op je doel en vlieg!

     

English
Zee vrijheid geluk
 

Het geheim van een gelukkig leven is niets meer dan de bereidheid voor het leven te kiezen, Leo Buscaglia   

 

Simona, 45, gehuwd en moeder van een jonge zoon, was gefrustreerd en ongelukkig. De pit was uit haar huwelijk. De job die ze al 9 jaar deed, was uitputtend en bood geen perspectieven. Ze had een hobby die ze met passie deed, maar desondanks voelde ze zich leeg en moe. Haar bloeddruk was onrustwekkend hoog. Ze wist dat ze drastische stappen zou moeten nemen, maar had geen idee hoe of wat.

Mijn aanbod tot coaching kwam op het juiste moment. Na slechts enkele sessies nam ze belangrijke besluiten.

Ze schreef zich in voor een Master opleiding Economie. Haar werkgever wou niet de kost ervan dragen,  maar gaf haar wel tijd vrij om de lesdagen te kunnen bijwonen. Omdat haar ambitie duidelijk was, kreeg ze intern een andere functie aangeboden met meer diepgang, en met een reële kans op promotie in de nabije toekomst. Zich engageren in de nieuwe groep van de Master opleiding, en veel bijleren, geeft haar een flinke dosis energie. De relatie met haar man is nieuw leven ingeblazen, haar bloeddruk is … weer normaal. En deze zomer start Simona een zeilcursus, een verlangen dat al lang in haar leeft, en waar ze nu vorm aan geeft.

Zelf beschrijft ze onze gesprekken als 'Haast de meest uitdagende in mijn leven, en tegelijk de meest krachtige'.

Mooi toch, hoe ze op basis ervan zoveel positieve verandering in haar leven bracht!

 

Het pad was al even in mist gehuld en de te volgen weg onklaar…


De zoektocht naar duidelijkheid, naar een welomlijnd doel en naar zingeving drong zich op.
Toen kwam Greet in het vizier.  Na een eerste kennismakingsgesprek besloot ik met ‘mijn nieuwe lifecoach’ in zee te gaan. Het feit dat Greet rustig,  geduldig en respectvol  naar mijn verhaal luisterde en zelf ook één en ander aanreikte, heeft me toen overtuigd om samen met haar een stukje van mijn weg af te leggen. 

Als lifecoach begeleidt Greet met zachte maar tegelijkertijd kordate hand. 


Via de gesprekken  die we voerden, ontplooiden zich mogelijkheden, kwamen soms wat ondergesneeuwde plannen terug bovendrijven.  Eventuele obstakels en angsten werden onder de loep genomen en rationeel ontrafeld. Wensen en dromen werden uitgeklaard.  Verwachtingen werden bijgesteld.  Na verloop van tijd werd één en ander duidelijk. Sommige vooropgestelde ideeën leken plots wel haalbaar, andere plannen werden afgevoerd.  Ook die eliminatie bracht een nieuw inzicht ; er kwam terug meer orde in de chaos, rust in het hoofd.


Kortom, de weg die ik samen met Greet mocht afleggen, was waardevol. Greet begeleidt maar forceert niets.  Het moet tenslotte uit jezelf komen.  En als het dan , mits een beetje hulp, weer komt opborrelen, worden vele dingen weer lichter, Ik kreeg terug veel meer een gevoel van vrijheid.


Dank je Greet voor je hulp, je tijd, je geduld, je aanstekelijke lach,  je kennis en inzichten.  En dit alles telkens opnieuw verpakt in een warme welkom bij jouw thuis !

Linda

Ik wou je nog hartelijk bedanken voor het superfijne gesprek van verleden week. Het is fantastisch hoe je op zulk een korte tijdspanne en eenvoudige vraagstelling zo veel uit mezelf naar boven kon laten brengen dat zal bijdragen tot het verdere verloop van mijn leven, zowel op werkgebied als privé. Datgene wat me eigenlijk het dichtst aan mijn hart ligt heb je tevoorschijn kunnen 'toveren'.
Ik was echt wel verrast dat het eigenlijk uit mezelf kwam en ik eigenlijk wel wist wat mijn uiteindelijk doel
is in mijn leven, maar ik zag het gewoonweg niet en zocht het veel te ver terwijl het eigenlijk 'voor mijn voeten' lag.
Ben blij dat mijn zoektocht achter de rug is en ik daarin nu rust heb gevonden.
Nog eens bedankt voor alles,
Veel liefs
Suzy

Lieve Greet, tijdens mijn burn out kwam ik met jou in aanraking en ik had het gevoel dat ik graag wou dat jij even meeliep op mijn levenspad.  Ik bleef namelijk met die ene onbeantwoorde fundamentele vraag zitten 'wat is eigenlijk mijn missie hier op aarde'?  'Waar kan ik nu net het verschil maken voor anderen.'  Jouw aanpak via Life Planning heeft me dat heel snel duidelijk gemaakt.  Alle suggesties kwamen uit mezelf en werden door jou gebundeld, gespiegeld of benoemd.  Ik voelde duidelijk de opluchting en de opening in mezelf voor die nieuwe impulsen waarvan ik, tot mijn grote verwondering, zelf de eigenaar ben. Life starts at 50!  Terwijl leeftijdsgenoten langzamerhand aan hun pensioen denken onderneem ik stappen om mijn nieuw levenspad te bewandelen.  Bij jou vond ik de aanmoediging, de begeleiding en de warmte om het ondergesneeuwde deel in mezelf naar buiten te laten komen en vorm te geven.  Mijn droom werd zichtbaar en nu ben ik onderweg.... Een innig dankje, Carine

Carine2Carine1

 

 

Hallo, Ik ben Annemie en heb bij Greet het Life Planning traject gevolgd.
Een goede twee à drie jaar terug had ik een depressie. Het leven had  met mij één en ander gedaan. Ik had me gegeven en gegeven voor man en vier kinderen. Maar al die jaren had ik onvoldoende aan mezelf gedacht. Ik kroop uit die depressie en voelde duidelijk dat ik aan mezelf moest timmeren wilde dit echt lukken.
Als uit de hemel gevallen kwam begin vorig jaar de mail van Greet in mijn mailbox. Ik voelde dat ik bij haar hulp wou vragen. Daarom schreef ik me in voor de workshop: ‘Veranderen is leuk’ ! Dit speelse, afgewisseld met theorie deed me deugd en deed me ook echt nadenken.
“Ik verdiende het om coaching te regelen voor mezelf ! Om op zoek te gaan naar mezelf !”
De afspraak kwam er snel !
Ik mocht mijn hart luchten, mijn gevoelens uiten en mijn frustraties uitspreken. Maar ik werd ook aangezet om over mijn toekomst dichtbij, wat verder in de toekomst en ver weg na te denken. Ik werd doorheen de sessies gestimuleerd om iets te doen met die gedachten, die dromen. Om ze werkelijk concreet te maken !
Uit deze coaching en de nieuwe vriendschappen die doorheen de lessen Biodanza groeiden (ook gegeven door Greet ) kwam de kracht om lessen intuïtief schilderen te volgen, om een eerste tentoonstelling van mijn schilderijtjes te organiseren in mijn atelier en om voor de vakantie een intuïtieve vijfdaagse te plannen samen met anderen. Ook komen er een twee à drietal mensen zo’n driemaal per maand in mijn atelier mee intuïtief schilderen !
Alle problemen in mijn leven zijn niet opgelost, maar ik haal wel de kracht uit mijn eigen nieuwe activiteiten en initiatieven om naar mezelf op zoek te gaan en zo gaandeweg bij mezelf thuis te komen !
Dit maakt me gelukkig en daarom dat ik dit met je wil delen !

Ik kijk met veel dankbaarheid en blijdschap op het traject Life Planning terug. Tevoren zag ik heel  vele mogelijkheden op vlak van werk en hobby’s, en omdat ik er geen idee van had hoe ik een keuze zou kunnen maken, raakte ik niet echt vooruit. Al snel werd duidelijk wat echt belangrijk voor me is,  en ondertussen ben ik bezig stappen te zetten naar mijn doelen. Het lukt me uit een groot gamma die dingen te filteren die me interesseren en die me krachtiger maken. Ik ben eindelijk beginnen beseffen dat ik veel capaciteiten heb, en het vertrouwen in mezelf neemt toe.

De fantastische momenten samen en het kunnen vrij uitspreken van diepliggende gevoelens waren een openbaring voor mij. Ik voelde me opgelucht en begrepen. De verwerking, de uitwerking is nog steeds bezig. Het blijft hangen. Die internationale, coördinerende functie, … ik kijk er naar uit, en ben er naartoe aan het werken.

Mijn omgeving heeft ook al laten blijken dat ik zo veranderd ben. Onbekende mensen groeten mij
openhartig op straat. Daar geniet ik van.

Ik ben bezig op een andere manier met mijn emoties om te gaan. Als dat me lukt, dan kan ik heel de Wereld aan.  Bedankt Greet!

"Soms weet je de dingen wel maar is het heldere inzicht van iemand anders nodig om klare lijnen te zien. En soms zitten er verborgen regels tussen de klare lijnen verstopt. Die zie je zelf niet omdat je er met je neus bovenop zit. En dan helpt het om luidop vooruit te denken samen met iemand die positief open staat voor je verhaal en je de weg laat uitstippelen over de drempels heen.


Life Coaching met Greet Selderslaghs bracht ons samen vooruit, liet ons inzien dat wat eerst een drempel leek eigenlijk een klein opstaptje is na het opruimen van de soms zelf opgeworpen obstakels. Het bracht verandering en de durf om te dromen en ze waar te maken! Maar ondertussen is het zover: ik heb een klein vrijwilligerspostje als organist in een Protestantse kerk aangenomen. Heerlijk hoe die mensen uit volle borst meezingen en heerlijk om muziek te maken! De verbouwingen van de badkamer zijn ondertussen gestart. Door de begeleiding beseften we ook dat onze droom op heel korte termijn een eco-huis te kopen, eigenlijk voor het moment niet belangrijk is. Andere dingen wel, zoals samen op stap gaan, zonder de kinderen. En dat gaan we volgende maand doen, een hele week lang. We beseffen dat we zélf tijd moeten maken om die dingen die belangrijk zijn, en waarvan we nu zelf een goed overzicht hebben, in te plannen. Het lijkt eenvoudig, en het is dat ook, maar zonder begeleiding laat je je al te makkelijk overspoelen door allerlei dingen die niet echt bijdragen tot een gelukkiger leven. Ik ben heel blij dat we de stap gezet hebben, het was de investering meer dan waard."

M.

"Het deed deugd om als koppel tijd te kunnen maken om gericht na te  denken over ons huidig leven en onze verlangens. Anders staan we hier ook bij stil, maar nooit zo lang en zo gefocust. Greet heeft onze ontmoetingen ook steeds gestuurd met een positieve en frisse kijk op ons verhaal. Voor ons persoonlijk heeft het traject al een aantal veranderingen  gebracht. Niet wereldschokkend, maar stuk voor stuk zaken waar we  maar niet toe kwamen, en die ons leven comfortabeler maken. Zo komt er binnenkort een poetsvrouw, komt er iemand mee opruimen, volg ik nu zangles en heb ik me als vrijwilliger geëngageerd in  het oudercomité. De relatie met mijn moeder die al jaren minder goed was, is er sterk op vooruit gegaan, ... Mijn man en ik maken meer bewust tijd voor elkaar, zelfs op doordeweekse dagen.  De coaching  heeft ongetwijfeld extra zuurstof  gegeven aan onze relatie! Een  belangrijke beslissing die we te nemen hebben, schuiven we nog even  voor ons uit, maar we hebben wel een meer duidelijk zicht op voor,  tegens en consequenties, en dat ook dank zij de begeleiding. Doorheen  het hele traject was telkens de uitnodiging te  durven dromen en  stappen te zetten om dingen te realiseren. We zijn er nog mee bezig..."

L.

Workshop: Veranderen is leuk!
Ik voelde me hartelijk ontvangen en het voelde dadelijk goed tussen alle andere deelnemers waarvan ik niet één kende.
De ruimte was aangenaam; ruim, open en veel natuurlijk licht dankzij de grote ramen.
Tijdens de workshop groeide het groepje deelnemers steeds meer naar elkaar toe en er was voor die korte tijdspanne al snel een fijne band met elkaar met vertrouwen en wederzijds respect.
De workshop werd goed aangepakt: er was structuur, het was duidelijk dat er  was over nagedacht.  Theorie en praktijk goed afgestemd op mekaar;  dat we meer konden ‘doen’ en ‘ervaren’ dan theorie krijgen was ideaal. Het verbaasde me dat ik dankzij deze oefeningen er achter kwam dat ik helemaal niet bang hoef te zijn voor verandering, zo werd ik tijdens een bepaalde oefening eraan herinnerd dat ik al vaak veranderingen in mijn leven heb getrotseerd en dat het altijd goed gekomen is.  En dat je het veranderingproces in stapjes kunt doen en telkens opnieuw kunt aftasten of het nog steeds goed voelt, dat gaf mij een hele geruststelling. 

Dat veranderen zelfs ‘leuk’ kan zijn heb ik nu wel mogen ervaren.  Iets wat je hoort vergeet je snel, maar wat je ‘beleeft’ en ‘voelt’ dat vergeet je niet zo gauw. De tips die ik er kreeg kan ik dan ook zeker goed gebruiken.
We zijn nu al een tijdje verder en ik merk dat ik al terug durf te dromen van mijn eigen coachingpraktijk en plannen begin te maken voor de tijd die zal komen dat mijn chronische vermoeidheid weg is of niet meer zo bepalend is voor mijn doen en laten. 
Ik laat mij dus niet meer belemmeren door mijn twijfels en angsten voor verandering maar ga met deze tips aan de slag.


Dank je wel Greet
en ook dank je wel aan het heerlijk groepje van de workshop die hierin hebben bijgedragen.

 

 

zeeTenerife

 

 

 
Home | Voor jou | Wat & Hoe |Over ons| Workshops | Testimonials | F A Q | Contact